top of page

Praktisch

 

Verantwoordelijkheden

  • Ik zal je open te woord staan als je vragen hebt over de behandeling.

  • Ik vraag jou zo open en eerlijk mogelijk naar mij te zijn. Dan kan ik de beste zorg geven.

  • Ik heb als therapeut een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Omdat deze therapie ‘openleggend’ is, kan het zijn dat klachten zelfs eerst wat verergeren. Dat komt omdat we ermee bezig zijn. De problemen laten zich soms eerst nog beter zien voor ze kunnen oplossen.

  • Ik bied als therapeut geen crisisopvang (24/7 bereikbaarheid en/of beschikbaarheid).

 

 

Praktische afspraken

  • De frequentie van de sessie gedurende de behandelingsperiode spreken we mondeling af.

  • Na 5 sessies evalueren we. Ik zal je dan adviseren rondom het vervolg (hoeveel sessies, welke frequentie). Jij bent uiteraard altijd vrij in je keuze hoe lang je verder gaat en in welke frequentie.

  • Als ik het idee heb dan een andere behandelaar je beter kan helpen met je hulpvraag, dan zal ik dit met je bespreken.

 

 

Informatie overdracht

Als je er prijs op stelt dat ik voorafgaand aan het traject of tijdens het traject informatie ontvang van je huisarts of een andere behandelaar, dan kun je deze informatie bij hen opvragen en aan mij overhandigen. Je kunt ook een verzoek bij hen indienen om telefonisch contact met mij op te nemen.

 

De informatieoverdracht gaat altijd in overleg met jou. Zonder jouw expliciete toestemming zal ik geen informatie uitwisselen.

 

 

 

Aanraking en grenzen

Tijdens de (lichaamsgerichte) therapie sessies kan het relevant voor de therapie zijn dat ik je aanraak. Dit is niet per se noodzakelijk, maar het kan het therapieproces vergemakkelijken of versnellen. Ik vraag je in één van de eerste sessies hier toestemming voor. Je kunt ten alle tijden aangeven dat je niet aangeraakt wilt worden en uiteraard zal ik dit respecteren.

Je kunt ook altijd deelname aan een voorgestelde oefening weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

 

Tarief, betaling en annulering

Een intakegesprek van een half uur is gratis. Het tarief voor een sessie is € 70,-  per uur. De factuur ontvang je per mail aan het einde van de maand.

(Ik behoud me het recht voor om tariefaanpassingen te doen. Deze zal ik minstens twee maanden tevoren communiceren.)

Het annuleren van een afspraak dient minstens 12 uur tevoren te gebeuren, anders wordt het tarief alsnog in rekening gebracht.

Privacy en vertrouwelijkheid

Als behandelaar ben ik gehouden aan de beroepscode(ethiek en gedrag en beroepsprofiel) van de SBLP.

 

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 

  • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens,

  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

 

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Jij hebt het recht om je dossier in te zien.  Je hebt ook het recht om een verzoek in te dienen tot rectificatie, vernietiging, afscherming of overdracht van persoonsgegevens.

Je kunt hier het volledige privacydocument vinden.

 

Meer informatie over dit onderwerp zal ik geven in de intake.

 

 

 

Aansprakelijkheid

Ik heb als therapeut een  beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

 

Klachtprocedure en geschilleninstantie

Als je een klacht hebt, dan vraag ik je om eerst contact met mij op te nemen. Hopelijk komen we er samen uit.  Lukt dit niet, dan kun je schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de RBCZ of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Ik kan je hierover informeren.  Verder kun je informatie vinden op de website van SBLP (www.sblp.nl onder de link Cliënten-klachtenreglement).

Mijn kwaliteitssysteem zoals gevraagd in de WKKGZ is geregeld bij CAM COOP via de SBLP.   Voor verdere informatie: www.camcoop.nl

bottom of page